RSS

Kategori arşivi: Özgün Şiirler

bayburta has şiirler

Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş

Vardım ki yurdundan ayak götürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisten çekmiş ayağı

Hangi bağda bulsam ben o marali
Hangi yerde görsem çeşm-i gazali
Avcılardan kaçmış ceylan misali
Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı

Laleyi sünbülü gülü har olmuş
Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış
Süleyman tahtını sanki mar almış
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

Zihni derd elinden her zaman ağlar
Vardım ki bağ, ağlar bağban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı

Bayburtlu Zihni

Reklamlar
 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 29, 2009 in Özgün Şiirler

 

Göz etmiş Leyla

Yıkmış çadırların göz etmiş Leyla
Vardım ki boş kalmış yar otakları
Dağı mesken etmiş biçare Mecnun
Akıtmış gözünden kan ırmakları

Zeyd ile göndermiş Leyla’ya name
Dedi iyi getirdim ağyarı kama
Akıbet yar oldun İbniselama
Neyledin ettiğin o misakları

Zihni’yim akıttım didem yaşların
Yedi yıl bekledim bulak başların
Dağıt bu derneği sav savaşların
Bozuldu kabail ittifakları

Bayburtlu Zihni

 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 29, 2009 in Özgün Şiirler

 

Seni bağı iremden mi kaçırmış

Seni bağı iremden mi kaçırmış
Melek misin asumandan mı geliş
Gittikçe şevketin şanın yücelmiş
Bilmem tahtı Süleyman’dan mı geliş

Hüsn ile bugün Yusufi devransın
Ne incisin ne mercansın ne cansın
Korkarım fitneli ahır zamansın
Mehdi misin Isfahandan mı geliş

Güzel sevmek olmuş Zihni’ye adet
Ne bağda ser çektin ey servi kamet
Sormak ayıp olmasın a çeşmi afet
Mülki lali Bedahşandan mı geliş

Bayburtlu Zihni

 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 29, 2009 in Özgün Şiirler

 

Benim vasfı halim

Saba gider isen bizim diyare
Benim vasfı halim o yare söyle
Lalenin bağrında bir ise yare
Benimki erişti hezara söyle

Bülbül bir gül için çekerse zarı
Halini arzeder yüz yüze bari
Ya ben görmemişim o şuh didarı
Bıraktı bu garip diyare söyle

Pervane perrini yaktıysa nare
Ya ben yaktım vücudumu yekpare
Zihniya Mansur’u çektiyse dare
Ben esirim zülfü nigare söyle

Bayburtlu Zihni

 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 29, 2009 in Özgün Şiirler

 

Koşma

Bahar seli gibi dağlar başında
Gör nice torlandım nice bulandım
Bir dârüşşifadan boşanmış gibi
Sürüyüp zencirl hayli dolandım.

ömrüm helak ettim dehrin peşinde
Yüzbln çile vardır her bir işinde
Hicran ocağında, aşk ateşinde
Ciğer kebab oldum, gör nice yandım.

Bıktım o sofunun ibadetinden
Geçtim o tekkenin kerametinden
Usandım mürşidin icazetinden
Felek sillesinden bezdim usandım.

Himmeti bu imiş bize pîrlerin
Hizmetini ittim, nice mînlerin
Hayli müsellimin, çok vezirlerin
Sayesinde bir dertlilik kazandım.

Bayburtlu Zihni

 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 29, 2009 in Özgün Şiirler

 

Katip

Katip sen yaz saba sen de kerem kıl
Götür arzıhalim yare tez elden
Naziktir efendim nezahetli bil
Gönderelim o dildara tez elden

Katip çok uzatma sarfı imlayı
Hemen yaz derdime iste davayı
Kerem et bekletme bad-ı sabayı
Azmeylesin o diyara tez elden

Hasretli dideme nem mi gönderir
Hicran mı gönderir gam mı gönderir
Kendi mi gelir merhem mi gönderir
Zahm-ı dil-i Zihni’zara tez elden.

Bayburtlu Zihni

 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 29, 2009 in Özgün Şiirler

 

Ara dilber

Bilmem ki neden darılmış
Kaşı gözü kara dilber
Zülüf gerdana sarılmış
Açmaz görem ara dilber.

Beşermisin,perimisin?
Cennetteki hurimisin?
Bir öpücük verirmisin?
Al yanaktan yare dilber.

Yar sinem sevda dağıdır.
Henüz seksenbeş çağıdır.
Güzeller cennet bağdır.
Ben sinem sen ara dilber

Kara bahtım gülmez misin?
Ölüm vardır bilmez misin?
Zekatını vermez misin?
Koynunda çift nara dilber.

Helmi der yoldan şaşırtsam
Avcıyam tora düşürtsem
Bahçanda gülüm devşirsem
Sen konmazdın hara dilber.

Bayburtlu Helmi Baba

 
Yorum yapın

Yazan: Nisan 28, 2009 in Özgün Şiirler